Patroni

Strona „Prawo na granicy” (prawonagranicy.pl) została przygotowana przez prawników: adwokatów, prokuratorów, sędziów, ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – Fundacji oraz pracowników i doktorantów Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stronie tej patronują także Stowarzyszenie Sędziów Polskie Iustitia, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Na stronie umieszczono materiały i opracowania dotyczące prawnych aspektów kryzysu na pograniczu polsko-białoruskim oraz pomocy humanitarnej udzielanej migrantom, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych kwestii.