Patroni

Kategoria: Orzecznictwo

Postanowienie Komendanta Straży Granicznej zakazujące stosowania procedury push-back wobec osób które chociażby niewerbalnie zadeklarowały chęć skorzystania z ochrony międzynarodowej

Pobierz plik

Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w stwierdzające niezasadność, nielegalność i nieprawidłowość zatrzymania cudzoziemców dokonanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (na pograniczu białoruskim) – dotyczy procedury push-back

Pobierz plik

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2022 r., I KK 171/21 (sprzeczność rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego z ustawą i Konstytucją RP)

Pobierz plik