Patroni

Kategoria: Akty prawne

Ustawa o ochronie granicy

Pobierz plik

Ustawa o cudzoziemcach

Pobierz plik

Ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pobierz plik

Ustawa o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego

Pobierz plik

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Pobierz plik

Ustawa o Straży Granicznej

Pobierz plik

Ustawa o stanie wyjątkowym

Pobierz plik

Kodeks karny

Pobierz plik

Kodeks wykroczeń

Pobierz plik

Kodeks postępowania karnego

Pobierz plik

Rozporządzenie MSWiA z 30 listopada 2021 o wprowadzeniu czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Pobierz plik

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego

Pobierz plik

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (pierwsze rozporządzenie o push-back)

Pobierz plik

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Pobierz plik

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego

Pobierz plik